Xuân Chiểu

Artist

Hoạt động mỹ thuật

Họa sĩ : Xuân Chiểu
Sinh 1956 Hà Nội – Việt Nam
Tốt nghiệp Đại học homework market answers Mỹ Thuật Việt Nam
Thạc sĩ Mỹ thuật
Giảng viên Trường Đại học mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Đã triển lãm trong và ngoài nước :
– Triển lãm Mỹ thuật Toàn Quốc : 1976.1985. 1990. 2000 . 2005. 2010
– Triển lãm nhóm và cá nhân : 43 lần từ năm 1976 đến 12-2012
– Triển lãm nước ngoài : CHLB Đức 1980. Angiery 1985 . Thái Lan 2002, 2010 . Hàn Quốc 2006 . Trung Quốc 2006

Giải thưởng :
– Giải thưởng khu vực Hội Mỹ thuật Việt Nam : 1997,1998,1999,2002, 2004 , 2006, 2007, 2013
– Giải thưởng Nguyễn Trãi của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tây 1998
– Bằng khen danh dự của Philip Morris Asia các năm : 1997, 1998, 1999

Có tranh trong sưu tập trong nước :
– Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
– Bảo Tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
– Bảo tàng Mỹ thuật Okinawa- Nhật Bản

Có tranh sưu tập cá nhân trong và ngoài nước : Pháp , Mỹ , Đức , Angiery , Hà Lan , Hàn Quốc , Nhật Bản Thái Lan , Singapo, Inđônesia , Malaysia ..v.v

Xưởng vẽ : 99c/31 Đường Cộng Hòa, F4, Tân Bình custom essays online , Tp HCM
Điện thoại / Fax : ( 84 ) 08 38119178 . Di động : ( 84 ) 0908 015 097
Email : chieu.le@hcmufa.edu.vn

==========

In English
Artist : Xuan Chieu
Born 1956 At Ha Noi – Vietnam
Graduate from Fine Arts University of Vietnam
Master Fine Arts
Lecturer of Ho Chi Minh city Fine Arts
Member of Fine Arts Association of Viet Nam
Member of Ho Chi Minh City Association of fine arts
Account many painting exhibitions have been organized in the country and abroad:
– Part in National painting exhibition in : 1976,1985,1990,2000, 2005, 2010
– Organized many groupand personal exhibitions : 43 time
– Many painting exhibitions in foreign country : 1980 –Germany , 1985 – Algeria , 2002 , 2010 – Thailand . 2006 – korea . 2008 – China

Prizes :
– Years of prizes of VietnamFine Arts Association : 1997, 1998 , 1999, 2002, 2004 , 2006, 2007 , 2013.
– Certificates of merit from Philip Morris Asian in 1997, 1998 , 1999.
– “Nguyen Trai Award” of Ha Tay Literature and Fine Arts Association in 1998

Colletion of painting :
– Fine arts Museum Vietnam
– Fine Arts Museum Ho Chi Minh City
– Fine Arts Museum Okinawa – Japan

Collection of paintimg may be found in France . United States . Japan . Germany . Netherlands . Algeria . Malaysia. Indonesia . Korea. Singapore. China..vv
Painting Workshop : 99c/31 Cong Hoa St . Ward 4 . Tan Binh dist Ho Chi Minh City
Tel / Fax (+ 84-8 ) 38119178 . Mobile : 0908015097
Email : chieu.le@hcmufa.edu.vn

EXPLORE ART

XUAN CHIEU’S COLLECTION

Leave a Reply