NGUYỄN QUANG VINH

Artist

Năm sinh: 1946 Tại Nghệ An
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. HCM
Hội Viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội Viên Hội Mỹ thuật TP. HCM
Địa chỉ: Số 1 K – Đường Đặng Van Ngữ , Phường 10 , Q. Phú Nhuận TP. HCM
Điện thoại : 0903945256 .
Email: quangvinh0346@gmail.com

==========
In English
Born in 1946 in Nghe An
Graduated from the Ho Chi Minh City University of Fine Arts
Member of the Vietnam Fine Arts Association
Member of the Ho Chi Minh City Fine Arts Association
Address: 1K Dang Van Ngu Street, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Mobile: 0903 945 256
Email: quangvinh0346@gmail.com

EXPLORE ART

QUANG VINH’S COLLECTION

Leave a Reply