Dương Sen

Artist

Họa sĩ DƯƠNG SEN (DƯƠNG VĂN SEN)
Sinh 1949 tại Nghệ An
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ Nhiệm Ngành Sơn mài Hội Mỹ thuật
Tham gia nhiều Triển lãm Cá nhân , Nhóm , trong nước cũng như ở nước ngoài ,Tham gia nhiều hoạt động Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Được nhiều Giải thưởng Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh . Có một số tranh được lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM , Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam …
Địa chỉ : 146/8/32 Đường Vũ Tùng , Q Binh Thạnh, TP HCM
Điện thoại : 0908143170

EXPLORE ART

DUONG SEN’S COLLECTION

Leave a Reply