Profile Category: Staff

Home / Staff
Nguyễn Thị Như Hoa

Nguyễn Thị Như Hoa

There are Works in the Collection at Home and Abroad. Free Art performance. Member of Fine Arts Association of Vietnam

Nguyen Van Trung

Nguyen Van Trung

Member of HCMC Fine Arts Association. Member of The Vietnam Fine Arts Association. Member of Saigon Pottery Art Club

Tuyết Giang

Tuyết Giang

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tham gia nhiều Triển lãm Nhóm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và tại Hội Mỹ thuật TP và khu vực hằng năm của Hội Mỹ thuật VN

Dương Sen

Dương Sen

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ Nhiệm Ngành Sơn mài Hội Mỹ thuật.

NGUYỄN NGỌC TRINH

NGUYỄN NGỌC TRINH

Học viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Hội Viên CLB Tranh Việt. Hội viên CLB SUNNY NORNING VIỆT - NHẬT. Nhiều lần triển lãm nhóm tại TpHCM từ 2003 đến nay

NGUYỄN QUANG VINH

NGUYỄN QUANG VINH

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Hội Viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Viên Hội Mỹ thuật TP.HCM

Xuân Chiểu

Xuân Chiểu

Collection of paintimg may be found in France . United States . Japan . Germany . Netherlands . Algeria . Malaysia. Indonesia . Korea. Singapore. China..vv