About us

Home / About us

Gallery Mặt Trời Đỏ trong Bảo Tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, gồm có 6 họa sỹ và một nhà Điêu khắc. Thường xuyên trưng bày những tác phẩm nghệ thuật mới nhất trong gallery. Bên cạnh đó gallery sẽ tổ chức các Workshop cho các chất liệu như : sơn mài, sơn dầu, lụa, in Đồ họa, tượng gốm… Hy vọng gallery là nơi trao đổi và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật cho những người yêu Gallery Mặt Trời Đỏ trong Bảo Tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, gồm có 6 họa sỹ và một nhà Điêu khắc. Thường xuyên trưng bày những tác phẩm nghệ thuật mới nhất trong gallery. Bên cạnh đó gallery sẽ tổ chức các Workshop cho các chất liệu như : sơn mài, sơn dầu, lụa, in Đồ họa, tượng gốm… Hy vọng gallery là nơi trao đổi và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật cho những người yêu mến nghệ thuật. nghệ thuật.

The Red Sun Gallery in the Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts comprises 6 artists and a Sculptor. Display the latest artwork regularly in the gallery. In addition, the gallery will organize workshops for materials such as lacquer, oil paint, silk, Graphic printing, ceramic statues … Hopefully the gallery is a place good exchange and create works of art for people.  cherish art.